اگر می‌شد لباس‌هایی که دوست دارم، کوتاه یا تنگ نمی‌شدند و می‌توانستم آن‌ها را همیشه بپوشم، چقدر خوب می‌شد! کاش می‌دانستم با لباسی که هنوز قابل استفاده است ولی دیگر اندازه‌ام نیست، چه‌کار کنم؟

یکی از آموزگاران خلاق دبستان فاطمه‌الزهرا در منطقه‌ی باقرآباد قرچک که از سال تحصیلی ۹۷-۹۸ به برنامه بامن بخوان پیوسته است، پس از بلندخوانی کتاب «لباس همیشگی من» کودکان را تشویق کرده است تا هر یک با تکه پارچه‌های دورریز، لباس مورد علاقه خود را کلاژ کنند.

صرفه‌جویی، استفاده بهینه و بازمصرف پوشاک، و حفاظت از محیط‌زیست، از مفاهیم اصلی این کتاب‌اند.

«با من بخوان» در باقرآباد قرچک
دبستان: فاطمه‌الزهرا
نام آموزگار: مریم خالقی

منبع کتابک:
https://ketabak.org/bp24j