برای گمانه‌زنی کتاب از نخود استفاده کردم، از بچه‌ها خواستم حدس بزنند که توی دستم چه چیزی دارم وقتی بالاخره متوجه نخودها شدند خندیدند و وقتی پرسیدم اگر یک نخود بزرگ‌تر بشود همه گفتند از دستت میافته پایین …

در این جلسه داستانک اول و دوم بلندخوانی شد و در خلال آن بچه‌ها با گفت‌وگو در کتاب سهیم شدند معلوم بود که از موضوع کتاب خوششان آمده است.

در پایان کتاب قرار شد جلسات بعدی هم داستانک‌های دیگری از این کتاب بخوانیم بچه‌ها برای نخودها چشم و مو و دهان و بینی گذاشتند.

باهم آینه‌بازی کردیم و تمرین رد شدن از کنار هم انجام دادیم.

همچنین گردونه‌ی نخودی‌ها را ساختیم و دیالوگ‌های کتاب را تکرار کردیم.

بعد از پایان جلسه بچه‌ها دوباره با شوق سراغ کتابخانه رفتند و هرکدام کتابی را به امانت بردند.

مربی: مژگان آقایی

محل اجرا: کتابخانه‌ی آوای ماندگار، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: