بلندخوانی کتاب داستانک‌های نخودی (داستانک سوم نخودی و کلاغ)

بعد از معرفی کتاب، بلندخوانی را شروع کردم.

در حین بلندخوانی در مورد کلاغ و مار و غذا و نحوه‌ی زندگی آن‌ها با بچه‌ها گفت‌وگو شد. بعد از بلندخوانی کاردستی کلاغ به‌صورت گروهی توسط بچه‌ها درست شد.

مربی: ماهو

محل اجرا: روستای حاجی‌آباد، پاکدشت، تهران

بیشتر بخوانید: