فعاليت بزي و درخت خرما

سي‌دي صوتی كتاب براي دانش‌آموزان پخش شد به همراه معرفي كتاب

بعد از تدريس درس تاريخي كتاب مطالعات اجتماعي و با توجه به اينكه اين كتاب داستان براي بيش از دو هزار سال پيش است براي بچه‌ها جالب بود.

دانش‌آموزان با پرده‌خواني هم آشنا شدند و همچنين به‌عنوان دست ورزی فعاليت‌هاي مربوطه را هم انجام دادند و با نحوه ساخت انیمیشن هم آشنا شدند و قرار شد به‌عنوان تكليف گوشه‌ي دفتر مشقشان نقاشي متحرك انجام دهند.

دقیقاً همان كاري كه ما قبلاً سر كلاس موقع درس انجام مي‌داديم.

مربی: يزداني

محل اجرا: دبستان نيايش، نسیم شهر

بیشتر بخوانید: