فعالیت بزی و درخت خرما

سی‌دی صوتی کتاب برای دانش‌آموزان پخش شد به همراه معرفی کتاب

بعد از تدریس درس تاریخی کتاب مطالعات اجتماعی و با توجه به اینکه این کتاب داستان برای بیش از دو هزار سال پیش است برای بچه‌ها جالب بود.

دانش‌آموزان با پرده‌خوانی هم آشنا شدند و همچنین به‌عنوان دست ورزی فعالیت‌های مربوطه را هم انجام دادند و با نحوه ساخت انیمیشن هم آشنا شدند و قرار شد به‌عنوان تکلیف گوشه‌ی دفتر مشقشان نقاشی متحرک انجام دهند.

دقیقاً همان کاری که ما قبلاً سر کلاس موقع درس انجام می‌دادیم.

مربی: یزدانی

محل اجرا: دبستان نیایش، نسیم شهر

بیشتر بخوانید: