امروز عصر به کتابخانه رفتم تصمیم داشتم برای بچه‌ها هم یک بلندخوانی داشته باشم. ولی ازآنجایی‌که اینجا هوا خیلی گرم است و زودتر از ساعت ۶ بیرون آمدن از خانه مقدور نیست.

من داخل کتابخانه بودم که دیدم یک خانم با دو بچه آمدند که بچه‌هایشان عضو کتابخانه شوند.
آنجا بود که فرصتی مناسب به دست آوردم با انتخاب خود بچه‌ها بتوانم بلندخوانی داشته باشم کارهایم را با ۴بچه شروع کردم و کتاب دویدم و دویدم را برایشان خواندم و در پایان خواندن کتاب صحنه نمایش کتاب را در اختیارشان گذاشتم.

مربی: سحر فرزان

محل اجرا: کتابخانه خانه مادر، جیرفت

بیشتر بخوانید: