کتاب دویدم و دویدم را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم.

در حین بلندخوانی درباره شعله‌های موجود در کتاب از بچه‌ها سؤال پرسیدم  و درباره آن شعله‌ها صحبت کردیم و از بچه‌ها خواستم تا شغل پدرشان را بگویند.

یکی از بچه‌ها از شغل پدرش خجالت می‌کشید و نمی‌خواست بگوید که بقیه بچه‌ها گفتند که چوپانی می‌کند که در این مورد توضیح دادم که دامپروری یکی از شغل‌های تولیدی و بااهمیت است که به تولید شیر، گوشت، لبنیات، پشم و…می‌انجامد و همه ما از آن‌ها استفاده می‌کنیم.

مربی: محمد آذریان

محل اجرا: روستای حیدرآباد، بنجار، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: