کتاب دویدم و دویدم را برای دانش‌آموزانم بلندخوانی کردم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش کتاب را با وسائلی که از قبل آماده کرده بودیم مانند: مشک آب وتنور نان پزی اجرا کردیم.

مردم لرستان در قدیم چون آب لوله کشی نبوده است از سرچشمه و با مشک آب می‌آوردند جنسشان از پوست بز است و آب را خنک نگه می‌دارند.

تنور هم برای پخت نان استفاده می‌شود و با هیزم روشن می‌شود.

مربی: اعظم لعلی

محل اجرا: روستای چَمِشکر، سپیددشت، استان لرستان

بیشتر بخوانید: