فعالیت قبل از بلندخوانی:

با توجه به اینکه داستان دیو سیاه و موش سفید اجرای مشارکتی و گفت‌وگو دارد با نوجوانان در فعالیت قبل از بلندخوانی با معرفی و آشنایی و دوستی و کمی صحبت از یکدیگر کار بلندخوانی را شروع کردم.

فعالیت حین بلندخوانی:

در بین بلندخوانی بعضی از کلمات کتاب را به کمک نوجوانان معنی کردیم و گسترش دادیم، درباره‌ی احساس خستگی و آشفتگی مثال زدیم و گاهی به زبان طنز، موقعیت دیو سیاه را با موقعیتی که برای خودشان پیش‌آمده بود مقایسه می‌کردند.

خاصیت افسانه‌ای داستان برای بچه‌ها جالب بود و باعث می‌شد به هر مرحله‌ای که برسیم نوجوانان هیجان داشته باشند.

در پایان داستان بچه‌ها همگی از تصاویر پایانی کتاب حسابی لذت بردند و از اینکه دیو سیاه با مهربانی حرف می‌زد خوشحال بودند.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

مقواهای رنگی A4 در اختیار نوجوانان قرار گرفت که با تصمیم خودشان یکی از مقواهای رنگی را انتخاب می‌کردند تا در مورداحساس مربوط به آن رنگ صحبت کنند، نوجوانان برای رنگ‌های انتخابی‌شان دلایلی ارائه دادند که باعث هیجان دوستانشان شد وهم دیگر را تائید و یا تشویق کردند.

مثلاً: رنگ آبی نشانه‌ی خوشبختی و مهربانی است، رنگ سیاه نشانه‌ی خشم دیو سیاه است، رنگ سیاه نشانه‌ی آرامش شب است‌، رنگ سفید مهربانی است مثل دیو سفید زیبا مثل موش.

بعد از گفت‌وگوها، با استفاده از کاغذهای تالک، شخصیت‌های داستان که از قبل آماده‌شده بود بارنگ‌های موردعلاقه‌شان، رنگ‌آمیزی شدند.

چهره‌های خندان و مهربان نوجوانان بعد از پایان کلاس نوید از یک روز پراز مهربانی می‌داد.

مربی: استیلائی

محل اجرا: آوای ماندگار، شوش، تهران