در اجرای بلندخوانی  فرزندانم عسل و امیرعلی هم به هم کمک می‌کنند. آن‌ها هم حالا دیگر بلندخوان و قصه‌گو شده‌اند.

در آخر هم بچه‌ها خودشان بلندخوانی کردند و نمایش اجرا کردند و بسیار لذت بردند به‌طوری‌که چندین بار این کتاب بلندخوانی شد.

مربی: پروین کلکلی

محل اجرا: مدرسه دبستان دخترانه شهید سهراب رئیسی پور، روستای ساغری، جیرفت

بیشتر خوانید: