کتاب خانم زری به گردش می‌رود را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی از دانش‌آموزان خواسته شد توالی رخداد کتاب را نمایش دهند و داستان دوباره بازگو شود.

مربی: زینت سپاهی

محل اجرا: سراوان، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: