کتاب سار کوچولو مواظب باش!:( پرنده کتابخوان عینکی می‌شود) را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم.

مربی: دیری زاده

محل اجرا: مکتبخانه، روستا باغ بالا، شهرستان قشم، استان هرمزگان

بیشتر بخوانید: