کتاب سار کوچولو مواظب باش!:( پرنده کتابخوان عینکی می‌شود) را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم.

مربی: ديري زاده

محل اجرا: مكتبخانه، روستا باغ بالا، شهرستان قشم، استان هرمزگان

بیشتر بخوانید: