کتاب سام و حیوان خانگی‌اش در مورد خشم و کنترل آن هست. کتاب را خودمان انتخاب کردیم.

ابتدا راجع به جلد کتاب با بچه‌ها گفت‌وگو کردیم و بچه‌ها چهره‌ی سام را تقلید می‌کردند و راجع به آن حرف می‌زدند. بعد کتاب را برایشان خواندم. بعد از خواندن کتاب بچه‌ها صورتک خشم که قبلا قطعاتش را بریده بودم به هم چسباندند و راجع به چهره‌ی خشم با هم حرف زدند، اینکه چرا دهنش اینقدر باز است و ابروهایش را چطوری بچسبانیم و… .

بعد به ترتیب هر کدام از بچه‌ها صورتک خشم را جلو چهره‌شان می‌گرفتند. یک موقعیت که آن‌ها را عصبانی می‌کرد را می‌گفتند و تکنیک‌های کنترل خشم که در کتاب نوشته بود را تکرار می‌کردند.

بعد از کتابخوانی بچه‌ها به حیاط رفتند و مشغول بازی شدند و از مربی مهد خواستم که اگر بچه‌ها تو بازی خشمگین شدند، تکنیک‌ها را به آن‌ها یادآوری کنند.

مربی: آمنه ابراهیمی، زلیخا مازادی

محل اجرا: مهد قرآن، روستا چاهوغربی، جزیره قشم

بیشتر بخوانید: