کتاب شلی گوسفند پشمالو را  از کتابخانه خودم انتخاب کردم و در سایت هدهد جستجو کردم موجود بود چون از کتابخانه درگهان دور هستیم، مجبوریم با همین کتاب‌های موجود ادامه بدهیم.

در کتابخانه فضا برای نشستن مقدور نیست به همین دلیل از صندلی استفاده می‌کنیم.

کتابدار: علی پاکروان

مربی: همیار کتابدار شریفه خدنگ

محل اجرا: کتابخانه رسول اکرم دوربنی، روستای دوربنی، شهرستان قشم، استان هرمزگان

بیشتر بخوانید: