بلندخوانی کتاب چگونه می توان بال شکسته ای رادرمان کرد؟

فعالیت قبل از بلندخوانی:

درابتدا قبل از بلندخوانی کتاب را به دانش آموزان کلاس اول به صورت گروهی دادم تا روی جلد را از نزدیک ببینند و نام کتاب را حدس بزنند، هرکدام نامی را گفتند.

فعالیت حین بلندخوانی:

سپس متن کتاب همراه با نشان دادن تصاویر بلندخوانی شد در زمان خواندن متن دانش‌آموزان خاطرات خود و اطرافیانشان که پرنده‌ای را نجات دادند را تعریف کردند.

دراین داستان یاد گرفتند که نباید نسبت به اطرافمان بی‌تفاوت باشیم و به درماندگان حتی اگر حیوان باشند کمک کنیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

تصمیم گرفتند که بعد از این حامی حیوانات باشند و در آخرهم یاد گرفتند که باگذشت زمان و صبر مشکلات حل می‌شوند. سپس با کمک همکارعزیزم خانم طاهری پرنده ساختند.

مربی: خانم‌ها عبداللهی و طاهری

بیشتر بخوانید: