از کودکان پرسیده شد شما می‌دانید عسل چگونه تولید می‌شود؟

آن‌ها گفتند: زنبور گل‌ها را می‌خورد و عسل درست می‌شود.

به دنیای زنبورها رفتیم اول از خانه‌ی آن‌ها شروع کردیم و با نام خانه‌ی آن‌ها که کندو بود آشنا شدیم بعد کودکان اشاره‌ای به ۵ یا ۶ ضلعی بودن کندوها کردند باهم شمردیم و دیدیم کندها شش‌ضلعی هستند مثل شابلون‌ها که در مدرسه از آن‌ها استفاده می‌کنیم برایشان جالب بود.

بعد اسم مامان زنبور را پرسیدیم مکث کردند گفتند: مامان زنبور! وقتی گفته شد ملکه، تعجب کردند اسم جالب و کمتر شنیده‌شده‌ای بود به نظر کودکان

در بین زنبورها به دنبال ملکه گشتند وقتی گفته شد که کار ملکه فقط تخم گذاشتن است کودکان کنجکاوتر شدند و پرسیدند پس چه کسی عسل‌ها را درست می‌کند که در این مورد نیز گفته شد، زنبورهای کارگر مسئول جمع‌آوری شهد گل‌ها و نگهداری از بچه زنبورها هستند که به آن‌ها لارو گفته می‌شود.

کودکان گفتند: کار ملکه آسان است ولی بیچاره کارگرها که همش باید کار کنند.

با آقای زنبوردار آشنا شدیم و علت پوشش مخصوص آن را با توجه به تصاویر پرسیدند.

کودکان اول گفتند او یک شهردار است با توجه به نوع پوشش ولی وقتی سؤال شد آیا تابه‌حال زنبور شمارا نیش‌زده اکثراً گفتند: بله و خیلی درد دارد بعد گفته شد اگر بخواهیم به کندوها دست بزنیم که این‌همه زنبور دارد چه‌کار کنیم که به پوشش لباس آقای زنبوردار اشاره شد و متوجه پوشش آن شدیم.

با طعم و مزه عسل و صدای زنبور آشنا شدیم و کودکان از مصرف آن با کره، خامه و حتی پنیر، در صبحانه اشاره کردند.

نقاشی زنبور طلایی به همراه شعر آن را نیز کارکردیم.

مربی: طاهره علی‌قلی مهربان

محل اجرا: مهد، موسسه آوای ماندگار، تهران

بیشتر بخوانید: