۲۱ سپتامبر برابر با ۳۰ شهریور ماه، روز جهانی صلح است. به همین مناسبت در هفته‌ی پایانی شهریور مربیان و ترویجگران «با من بخوان» در مرکز توانمند‌سازی مهر و ماه همراه با کودکان روز جهانی صلح را جشن گرفتند و از این راه به استقبال مهرماه و سال تحصیلی جدید رفتند.

آشنایی با مفهوم صلح، بلندخوانی کتاب «شاه، موش و پنیر» و ساخت پرنده کاغذی سفید صلح از جمله فعالیت‌های این جشن بود.

در پایان کودکان دست‌های خود را با رنگ‌های گوناگون رنگ‌آمیزی کردند و با چاپ کردن اثر دست‌هایشان به شکل دایره در کنار هم معنای صلح، دوستی و برابری را به تصویر کشیدند.

محل اجرا: تهران، مرکز توانمندسازی مهر و ماه

با دیگر کتاب‌های کودک با موضوع صلح آشنا شوید: