امروز تصمیم گرفتم در روز اول فروردین بین بچه‌های نازنین عشایر بروم و این کتاب قشنگ را بلندخوانی کنم.

فاطمه و سپیده دو دختربچه ۹ساله و۷ ساله‌ایی که باعلاقه زیاد منتظر شنیدن بلندخوانی من بودند. بلندخوانی در طبیعت و در کنار بچه‌های بامحبت و مهمان‌نواز حس و حال قشنگی داشت. نکته‌ای که خیلی من را اذیت کرد نداشتن سواد خواندن و نوشتن این دو خواهر بود با وصف علاقه زیادی که به کتاب و خواندن آن نشان می‌دادند.

بعد از بلندخوانی هم به اتفاق بچه‌ها گشتی در دامن طبیعت زدیم، که از ما با نان محلی، شیر و ماست پذیرایی کردند.

نکته قشنگ اینکه من با دادن شکلات به بچه‌ها برایشان سال خوبی را آرزو می‌کردم که سپیده گفت: خانم شما هم مثل عمو نوروز برای ما شیرینی و شکلات  آوردی ممنون.

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: کتابخانه مرکزی سر پل ذهاب، کرمانشاه

بیشتر بخوانید: