بلندخوانی کتاب بیایید نگاه کنیم به دست‌ها

هم‌زمان با خواندن عنوان کتاب بچه‌ها به دست‌هایشان نگاه کردند. از بچه‌ها خواستم به کف دست‌ها، انگشت‌ها و بندهای انگشت‌هایشان نگاه کنند. به دلیل متن ساده، روان و کوتاه کتاب، از همان ابتدا گفت‌وگو را شروع کردیم. درباره‌ی زندگی موش‌های کور صحبت کردیم. پرسیدم که آیا در فیلم‌ها و کارتون‌ها موش کور دیده‌اند؟ پس از آن بچه‌ها پنجه‌های موش کور کتاب را با دستان خودشان مقایسه کردند. بیشتر بچه‌ها موش‌ کور و هشت‌پا را نمی‌شناختند. در صفحه‌ی مربوط به خرس‌ها بچه‌ها با دقت پنجه‌های خرس را بررسی کردند. آیدا دختر کنجکاو کلاسم گفت:« تا حالا پنجه‌های خرس را از نزدیک ندیده ام.» و از من خواست تا کتاب را به نزدیکش ببرم تا بتواند راحت‌تر ببیند. بچه‌ها خرس توی کتاب را با خرس کوچولوی درس سوم کتاب فارسی مقایسه کردند و گفتند که این‌جا هم در کنار خرس، مثل تصویر کتاب فارسی، کندوی عسل وجود دارد. وقتی به فُک درون کتاب رسیدیم، چند نفر از بچه‌ها گفتند که در یک انیمیشن حیوان فُک را دیده‌اند. بچه‌ها از مدل راه رفتن و شکل دست‌های فُک تقلید کردند و خندیدند. در ادامه درباره‌ی پرنده‌ها صحبت کردیم و به هواپیمایی که در گوشه‌ی صفحه بود، اشاره کردم و گفتم:« به نظر شما این چیه؟» بچه‌ها گفتند: هواپیما. پرسیدم:« هواپیما را چه کسی ساخته؟» بعضی‌ها گفتند خدا و بعضی‌ها هم گفتند آدم‌ها. یکی از بچه‌ها گفت:« ما که خدا را نمی‌بینیم که بیاید و هواپیما بسازد، اما مهندس‌ها را می‌بینیم که می‌توانند هواپیما بسازند. پس آدم‌ها هواپیما را می‌سازند.» از بچه‌ها پرسیدم آدم‌ها چه طور به ذهنشان رسید که هواپیما بسازند؟ یکی از بچه‌ها گفت: چون دلشان می‌خواسته پرواز کنند. کودک دیگری ادامه داد: آدم‌ها چون بال نداشتند هواپیما را ساختند. باز هم آیدا گفت:« خانوم، آدم‌ها به بال عقاب‌ها نگاه کردند که غقاب چه جوری با آن پرواز می‌کند، بعدش یاد گرفتند که هواپیما بسازند.» به عنوان فعالیت پس از بلندخوانی از بچه‌ها خواستم که فکر کنند و ببینند چه کارهایی هست که می‌توانند با دستشان انجام دهند ولی موجودات دیگر نمی‌توانند آن کارها را بکنند؟ و از آن‌ها خواستم نقاشی آن کار را بکشند. ایده‌ی دوم هم این بود که دستانشان را رنگی کنند و با گذاشتن دستشان روی کاغذ شکل‌‌های تصادفی را پیدا کنند. بچه‌ها از این ایده استقبال کردند و بیشترشان همین فعالیت را انجام دادند.

آموزگار: مهتاب جناب

محل اجرا: کتابخانه‌ی دبستان شهید قاسم داوودی، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: