نوبت صبح

بچه‌ها گفتند: امروز پانتومیم و بازی‌های محلی انجام دهیم. احیا کردن بازی‌های محلی یکی از کارهای قشنگی است که توسط بچه‌ها درکتابخانه انجام می‌شود. یکی از بازهایمان به اسم”جو جو”است که به دوگروه چند نفره تقسیم می‌شوند و یک گروه پشت به گروه دیگرمی‌ایستند و منتظر می‌مانند که گروه دیگر با ترفند خاص خودشان که مشخص نشود که کدام یکیشان است طرف را جلو می‌برد انجام می‌دهند بعد جمله‌ای که چه کسی است تو را جلو می‌برد دوست گروه داخل گفته می‌شود اگر درست بگویند داخل می مانند و اگر اشتباه شد گروه بعد داخل بازی می‌شود.

بازی بعدی بازی”جوراب بازی “بود از بازهای اصیل و قدیمی‌ بازی بیشتر لذت داشت  بچه‌ها خیلی زیرکانه چشم به دست طرف مقابل می‌دوختند و بلافاصله سکه را پیدا می‌کردند.

نوبت ظهر

آقای رحیم ادامه سعدی خوانی  از دیباچه را برایمان بلندخوانی کردند. معنی متن و کلمات ثقیل و شعرها را به‌دقت و ریزبینانِ می‌گفتند.

متین که جلسه قبل در ادامه بلندخوانی کتاب”خوددوست داشتنی من ” باید زودتر می‌رفت امروز کتاب را آورد و گفت لطفاً ادامه کتاب را برایم بخوانید باکمال میل و اشتیاق بلندخوانی کردم لذت کتاب بیش از بارها بلندخوانی است کتابی که بچه‌ها مدام دستشان است و به تصویرش نگاه می‌کنند. آن‌طرف‌تر گروه دیگر بازی تالاب را آورده بودند که در حال بازی کردن بودند.

سیوان و پرهام به کاتب خواندن و برنامه نجوم مشغول بودند.

در پایان امروز محمد و پارسا و زانا آمدند و کار ماکت صور فلکی را به پایان رساندند و نصب آن به سقف کتابخانه به جلسه آینده موکول شد.

مربی: پروین حق‌گویی، ماریه حق‌گویی

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان شهرستان جوانرود، شهرستان جوانرود، استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید: