دانش‌آموزمحمد صالح سرگزی درحال کتاب خواندن برای بچه‌های داخل خونه

مربی: معلم چند پایه آقای احمد سارانی
محل اجرا: هیرمند، زابل، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: