فعالیت کتاب لولوپی، نکا، اسفند 97

پس از آنکه بخش‌هایی از کتاب لولوپی را برای کودکان بلندخوانی کردیم، آن‌ها دوست داشتند تا بیشتر با شخصیت‌های کتاب آشنا شوند. صورت شخصیت‌ها را روی مقواهای سفید نقاشی کردیم و با آن‌ها ماسک خانواده عمو کوکو را برای کودکان ساختیم. خانواده عمو کوکو از راست به چپ، داردار، دردر، عمو کوکو، مرمر خانم، سار سار، سرسر.

مربی: خانم مزده

محل اجرا: مازندران، نکا، مهدکودک هوش برتر

 بیشتر بخوانید: