بلندخوانی کتاب قورباغه می‌ترسد و بوسه‌هایی برای بابا برای تعدادی از بچه‌های روستای محمد میرزاخون

همچنین کتاب‌هایی که قبلا به بچه‌ها امانت داده بودم پس گرفتم و کتابهای جدید را به آن‌ها دادم.

مربی: محمد آذریان

محل اجرا: روستای محمد میرزاخون، زابل

بیشتر بخوانید: