کتاب قورباغه و پرنده را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش عروسکی کتاب را اجرا کردیم.

مربی: شریفه خدنگ

محل اجرا: کتابخانه رسول اکرم دوربنی، روستای دوربنی، شهرستان قشم، استان هرمزگان

بیشتر بخوانید: