نام کتاب,قورباغه و گنج

فعالیت پیش از بلندخوانی:

سؤالاتی از کودکان پرسیدم ممانند اینکه گنج چیست؟ چطور گنج را باید پیدا کنند؟ آیا چیز باارزشی دارند که خیلی دوستش داشته باشند؟ بچه‌ها سؤالات را جواب می‌دادند. یکی ‌گفت بله من عروسکم را خیلی دوست دارم دیگری می‌گفت: من پدر و مادرم را خیلی دوست دارم و…

فعالیت حین بلندخوانی:

بعدازآن شروع به خواندن داستان قورباغه و گنج کردم.

همه‌ی بچه‌ها مشتاق بودند تا بدانند که آخر داستان چه می‌شود.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

بعد از داستان سؤالاتی در مورد داستان از آن‌ها پرسیدم مانند اینکه چرا قورباغه گنج را به خرس کوچولو داد؟ اینکه وقتی در چاه گرفتار شدند دلشان برای چه چیزی تنگ‌شده بود؟ و بچه‌ها با اشتیاق جواب می‌دادند در آخر بچه‌ها متوجه شدند که ممکنه گنج واقعی همان دوستانشان باشند که به کمکشان آمدند. کار عملی بچه‌ها طراحی قورباغه و خرس کوچولو و رنگ‌آمیزی آن‌ها با گواش بود.

مربیان: خانم‌ها راضیه میر ابراهیمی، سحر اله وردی، سمیه میر ابراهیمی، نادیا جلالی فر

محل اجرا: مهدکودک سرزمین کودکی، شهرک دانیال، شهر گوریه، شهرستان شوشتر، استان خوزستان

بیشتر بخوانید: