از کتاب لولوپی داستانک دیگری را بلندخوانی کرده و درباره‌ی آنچه کودکان در تصویر می‌بیند باهم گفت‌وگو کردیم. کودکان با کلمه‌ی سیل آشنا شد چه زمانی این اتفاق می‌افتد به کودکان پیشنهاد شد. این روزها که بارندگی داریم خوب دقت کنند؟ و ببیند آیا سیلی اتفاق می‌افتد یا نه! و در کجا این مسئله پیش می‌آید کودک با مفهوم ناراحتی و عصبانی به‌صورت عملی در چهره دوستان آموزش دید، بعضی از بچه‌ها گفتند: که پدرشان اکثراً عصبانی هستند و شبیه عمو کوکو هستند. گفتند و خندیدند نقاشی عمو کوکو و زمینش را کشیدیم کارورزی قسمت دیگری را کارکردیم و بچه‌ها بازی‌های گروه دایناسورها را بازی کردند.

مربی: خانم مهربان

محل اجرا: مهد موسسه آوای ماندگار، شوش

بیشتر بخوانید: