لولوپی۰، معرفی مرمر خانم

اول با عروسک مرمر خانم وارد شدم و صدایم را عوض کردم، با بچه‌ها احوال پرسی کردم و عکس داستان را نشان بچه‌ها دادم و پرسیدم این عکس چه وسیله‌ای است، که همه گفتند: چرخ خیاطی. از آن‌ها خواستم آوای چرخ خیاطی را بگویند که همه باهم اجرا کردند و خندیدند از آن‌ها پرسیدم که می‌دانند کار خیاطی چیست و چه کسی مادرش خیاطی بلد است.

حین بلندخوانی داستان روی کارهای روستاییان با تاکید و با صدای بلندتر می‌خواندم که بدانند این کارها مهم هستند تفاوت زندگی شهری و روستایی را گفتیم و از بچه‌ها می‌خواستیم موارد دیگر را هم آن‌ها مثال بزنند، جالب این بود که یکی از بچه‌ها به تیپ و لباس پوشیدن و آرایش زنان در شهر اشاره کرد که باعث خنده دوستانش شد.

باوجود عروسک‌ها و بااینکه عروسک‌ها را میان خود بچه‌ها درست کرده بودم ارتباط خیلی خوبی با داستان برقرار کردند.

مربی: الهه سیری و زهرا عرب بقرایی

محل اجرا: پیش‌دبستانی شهید دانش، حاجی‌آباد، پاکدشت، قشلاق

بیشتر بخوانید: