بلندخوانی کتاب ماه و مرد کشاورز با ۱۲ نفر از گروه سنی ۶ و ۷ سال

فعالیت قبل از بلندخوانی:

کتاب ماه و مرد کشاورز را انتخاب کردم تا بخوانم، از بچه‌ها خواستم همه به بیرون از کتابخانه بی آیند و روی حصیری نشستیم از بچه‌ها خواستم خوب به محیط اطرافشان نگاه کنند و هر کس بگوید چه چیزهایی می‌بیند، بچه‌ها پاسخ دادند: درخت، برگ، آسمان، ابر، مسجد و… حالا از آن‌ها خواستم چشم‌های خودشان را ببندند و خوب گوش کنند و بگویند چه صداهایی شنیدند، بچه‌ها پاسخ دادند: صدای باد، پشه، جیرجیرک، موتور، پرنده…

بعد به بچه‌ها گفتم هرکس صدای حیوانی که در مزرعه زندگی می‌کند را بگوید تا بقیه بگویند آنچه حیوانی است.

فعالیت حین بلندخوانی:

سپس شروع کردم به بلندخوانی کتاب و توجه بچه‌ها را به تصاویر جلب می‌‎کردم همچنین از بچه‌ها پرسیدم فکر می‌کنید چرا مرد کشاورز عصبانی است و لبخند نمی‌زند، بچه‌ها گفتند شاید کارش زیاده، چون خسته است …

کم‌کم در طول داستان پیش رفتیم تا جایی که مرد لبخند زد و من قبل از اینکه متن کتاب را بخوانم تصویر را به آن‌ها نشان دادم و همه با هیجان گفتند لبخند زد.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

کتاب تا انتها برای بچه‌ها خوانده شد و خیلی دوست داشتند. از بچه‌ها خواستم همه دراز بکشند و به آسمان نگاه کنند و بگویند چه چیزی می‌بینند که بچه‌ها ابرها را می‌دیدند و هرکس می‌گفت که این ابر شبیه چیست؟ بعد باهم خوشحالی کردند. در انتها بیرون کاغذ رولی چسباندم و از بچه‌ها خواستم هر آنچه در محیط می‌بینند را نقاشی بکشند.

مربی: رحمانی

محل اجرا: کتابخانه صدرالواعظین، خوانسار

بیشتر بخوانید: