به‌عنوان فعالیت محیط‌زیستی پسران نوجوان مشغول به تمیز کردن مسیر رودخانه شدند و با همیاری کتابدارها به پاک‌سازی محیط پرداختند، همین‌طور دختران نیز به تمیز کردن محیط اطراف پرداختند.

محل اجرا: کتابخانه صدر الواعظین، خوانسار، اصفهان

بیشتر بخوانید: