مرغ سرخ پاکوتاه و قورباغه و گنج

ما امروز مدرسه روستای چم خوشه جلسه بلندخوانی داشتیم.

ساعت ۹ تا ۱۰ بچه‌های کلاس اول تا سوم آمدند و برایشان مرغ سرخ پاکوتاه را بلندخوانی کردم. قبل از بلندخوانی درباره کمک کردن با هم صحبت کردیم. بعد از کتابخوانی هم درباره خود داستان و ماجراهایی که اتفاق افتاده بود صحبت کردیم دلیل اینکه مرغ به غیر از جوجه‌هایش به کسی نان نداد پرسیدم و بچه‌ها نظراتشان را گفتند، مراحل پخت نان را پرسیدم و صحبت کردن و در انتها هم  کاردستی مرغ سرخ را ساختند.

ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ هم بچه‌های کلاس چهارم تا ششم آمدند

برایشان کتاب قورباغه و گنج را بلندخوانی کردم. قبل از بلندخوانی درباره گنج با آن‌ها صحبت کردم و نظرات جالب و متفاوتی داشتند بعد از بلندخوانی درباره داستان و ماجراهایش صحبت کردیم و بعد از آن درباره قول دادن صحبت کردیم.

بعد از بلندخوانی به دو گروه تقسیم شدند و کپی تصاویر کتاب را به آن‌ها دادم و هر گروه جداگانه توالی اتفاقات کتاب را بر اساس تصویر مرتب کردند و بعدازآن کارت‌پستال قورباغه را که در سایت کتابک هم هست ساختند.

مربی: زهرا هاشمی نسب

محل اجرا:  دبستان مقداد، روستای چم خوشه، بخش شاهیوند چگینی، لرستان

بیشتر بخوانید: