کتاب  مرغ سرخ پا کوتاه، سروده‌ی پروین دولت آبادی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم. بعد از انتخاب کتاب مرغ سرخ پاکوتاه و ساخت عروسک‌های داستان برای اعطای نقش‌های کارتونی داستان به بچه‌ها مشکلی داشتیم بین یک پسر که نقش گربه  را می‌خواست از طرفی هم نمی‌خواست با دخترها نقش بازی کند، از طرف دیگر هم دخترها حاضر نمی‌شدند با او نقش بازی کنند خجالت می‌کشیدند.

مربی: شریفه و بشرا خدنگ

محل اجرا:  کتابخانه رسول اکرم دوربنی، روستای دوربنی، شهرستان قشم

بیشتر بخوانید: