کتاب من قهرم را برای بچه‌های کلاس اول و دوم بلندخوانی کردیم.

فعالیت  قبل از بلندخوانی:

از بچه‌ها خواسته شد حس‌های شادی، غم، خشم، هیجان، تعجب و …را نشان دهند. در پایان برای اینکه بچه‌ها آماده شنیدن قصه شوند از آن‌ها پرسیدم: “کسی که قهر کنه چه شکلی می‌شه؟”

فعالیت حین بلندخوانی:

کتاب همراه با نشان دادن تصاویر بلندخوانی شد.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

به کمک عروسک‌های انگشتی نمایشی با همراهی بچه‌ها اجرا شد. در این نمایش خواهر و برادری باهم قهر بودند و مادربزرگ به صحبت‌های آن‌ها گوش می‌دهد. نمایش به‌صورت گروهی اجرا شد. یک گروه نقش خواهر،‌ یک گروه نقش برادر و یک گروه نیز نقش مادربزرگ را اجرا کردند. مسخره کردن، کتک زدن، بی‌اجازه دست زدن به وسایل همدیگر از مواردی بود که بچه‌ها در نمایش به آن اشاره کردند.

در بلندخوانی این کتاب دوطرفه بودن کتاب برای بچه‌ها خیلی جالب بود. بچه‌ها به جزئیات تصاویر هم بسیار توجه می‌کردند.

اجرای نمایش برای بچه‌ها جالب بود ولی بیشتر دوست داشتند که عروسک‌ها در دستشان باشد که با توجه به محدودیت زمان، تعداد زیاد بچه‌ها و جلوگیری از بی‌نظم شدن کلاس این امکان وجود نداشت.

مربی: شهرزاد مقصودی

بیشتر بخوانید: