کتاب مهمان‌های ناخوانده نوشته‌ی: فریده فرجام را برای بچه‌ها در سالن ورزشی دبستان بلندخوانی کردم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش کتاب را با همکاری دانش‌آموزان اجرا کردیم.

مربی: عارفی

محل اجرا: دبستان عترت، شهرستان زابل

بیشتر بخوانید: