توضیحات مسئول خانه آوین:
بیش از ده سال است که کلاس‌های آموزشی برای زنان و کودکان افغان دارم و به تازگی به برنامه با من بخوان پیوستیم. کتابخانه کلاسی داریم که کتاب به بچه‌ها و خانم‌ها امانت می‌دهیم و برای بچه‌ها هم بلندخوانی و فعالیت‌های مربوطه رو داریم. در این سال‌ها هر از چندی هم برنامه‌های بیرون مثل موزه و باغ‌وحش و نمایشگاه کتاب داشتیم.

قبلاً هم یک گروه دیگر که خواهر و برادرهای بزرگ‌تر این بچه‌ها بودن رو بردم موزه کودکی در باغ نگارستان. اون زمانی که من کار رو شروع کردم، بچه‌های افغان رو مدرسه راه نمی‌داند. برای همین بیشتر سوادآموزی بود ولی کم‌کم فعالیت‌های دیگر هم اضافه شد.