کتاب داستانک‌های نخودی نوشته‌ی محمدهادی محمدی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی از آن‌ها خواستم نخودی را با خمیر مجسمه درست کنند.

بچه‌ها بسیار مشتاق داستان‌ها و کارهای نخودی هستند.

در روزهای پنج‌شنبه که برای آموزش درسی در خدمت این عزیزان هستم عادت کردند که بلندخوانی داشته باشیم و فعلاً داستان‌های نخودی را دنبال می‌کنیم.

یکی از محاسن دیگر بلندخوانی کتاب‌ها باعث شده که بچه‌های کاشت حلزون به شیوه رسا و بلند بخوانند و جملات را خیلی بهتر تلفظ کنند.

مربی: ضیاءبخش

محل اجرا: مرکز مانا (کودکان کم‌شنوا و ناشنوا کاشت حلزون)، سیرجان، کرمان

بیشتر بخوانید: