«پس از بلندخوانی داستانک به کودکان گفتم: بچه‌ها دو مهمان در حیاط منتظرمان هستند! به نظر شما این‌ مهمان‌ها چه کسانی هستند؟ کودکان کنجکاو شده‌ بودند. از بچه‌ها خواستم صف ببندند تا با هم به حیاط برویم و مهمان‌های‌مان را ببینیم. صف در حالی‌ که آوای اردک را تکرار می‌کرد به سمت حیاط حرکت کرد… مهمان‌ها داخل یک جعبه بودند، اما صدای‌شان شنیده می‌شد. از کودکان پرسیدم: چه صدایی می‌آید؟ این آوای کیست؟ یکی از بچه‌ها هیجان‌زده گفت: اردک! اردک! و بعد در جعبه را برداشتیم. بچه‌ها با دیدن اردک‌ها خیلی ذوق‌زده شدند. امروز دوتا اردک مهمان‌مان بودند!»

گزارش تجربه یک نشست آواورزی در مرکز توانمندسازی دایان را در کتابک بخوانید و ببینید که چگونه می‌توان با داستان، بازی و فعالیت‌های لذت‌بخش، پایه‌های سواد را در کودکان تقویت کرد.
https://ketabak.org/3954y

تهران – بنیاد توانمندسازی_دایان (خانه توانمندسازی مادران تنها)
مربی: زهرا کارگر