کتاب سار کوچولو نمیتواند پرواز کند را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردیم.

جلسه بعد از بلندخوانی بچه‌ها خیلی دوست داشتند قسمتی از داستان که برایشان خیلی جالب ودوست داشتنی بود به صورت کاردستی درست کردند.

آن‌ها خیلی برای این کار ذوق داشتند وعقیده داشتند در این قسمت داستان از مهربانی دوستان کلوین درس گرفتند که او را تنها نگذاشتند.

مربی: ترشیزی

بیشتر بخوانید: