در کتابخانه داستان رالف را خواندیم. طول کشید تا به دوچرخه‌اش برسد و مجبور شد به خیلی‌ها که با تعجب می‌گفتند: گاوها که نمی‌توانند پرواز کنند! بگوید: فعلاً نمی‌توانند! ما هم امیدواریم همه بچه‌هایی که فعلاً نمی‌توانند مدرسه بروند، مجبورند کار کنند، در محیط امنی زندگی نمی‌کنند و…خیلی زود شرایط برایشان عوض شود و به همه آرزوهای کوچک و بزرگشان برسند.

در بلندخوانی این کتاب اطلاعات مربوط به نویسنده و تصویرگر که در پشت جلد آمده بود برای بچه‌ها خواندیم. قسمت تقدیم‌نامه را خواندیم. از بچه‌ها پرسیدیم اگر کتابی نوشتند دلشان می‌خواهد آن را به چه کسی تقدیم کنند. بیشتر بچه‌ها کتابشان را به دوستشان تقدیم کردند.

در بلندخوانی بچه‌ها به تصاویر کتاب خیلی توجه کردند و درباره آن گفت‌و‌گو کردیم.

در پایان بچه‌ها درباره آرزوهایشان گفتند و باهم درباره روش‌هایی که می‌توانند به کمک آن آرزوهایشان را برآورده کنند گفت‌وگو کردیم.

مربیان: آوا اربابیان و شهرزاد مقصودی نسب

محل اجرا: کتابخانه آناهیتا، انجمن روشنگران فردای کودک  (ارفک)، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: