امروز با ون سیار به یک روستاى جدید رفتیم. روستایى که ٣٢نفر دانش‌آموز ابتدایى داشت. بعد از جدا کردن گروه سنى‌ها شروع به بلندخوانى کتاب کردیم.کتاب هفت اسب هفت رنگ که به مناسبت روز جهانى معلولین بود براى کودکان مربوط به گروه سنى کتاب خوانده شد. بچه‌ها ابتدا جلد کتاب را کاملا بررسى کرده و نگاه کردند. در حین بلندخوانى هم به تصاویر و مفهوم متن توجه داشتند. در پایان کتاب که متوجه مفهوم عمقى کتاب شدند خوشحال بودند. کودکان بعد از خواندن کتاب متوجه روز جهانى معلولین شدند. در پایان هم چرخ‌هاى ویلچر را که در ابتدا هم دیده بودند به یکدیگر نشان دادند. فعالیت پس از بلندخوانى هم معرفى یک سرى از وسایل توانبخشى بود که کودکان با آنها آشنا شوند. در حالى که بسیارى از کودکان از معلولیت‌ها و حتى وسایلشان اطلاعات خوبى داشتند. در اخر هم با ون سیار و بچه‌ها عکس یادگارى گرفتیم و مدیر مدرسه به کودکان قول داد یک روز براى بازدید به انجمن و کتابخانه باران بیایند.

مربی: سپیده فدائى

محل اجرا: روستای علی‌آباد، شهر قروه، استان کردستان

 بیشتر بخوانید: