امروز با ون سيار به يك روستاى جديد رفتيم. روستايى كه ٣٢نفر دانش‌آموز ابتدايى داشت. بعد از جدا كردن گروه سنى‌ها شروع به بلندخوانى كتاب كرديم.كتاب هفت اسب هفت رنگ كه به مناسبت روز جهانى معلولين بود براى كودكان مربوط به گروه سنى كتاب خوانده شد. بچه‌ها ابتدا جلد كتاب را كاملا بررسى كرده و نگاه كردند. در حين بلندخوانى هم به تصاوير و مفهوم متن توجه داشتند. در پايان كتاب كه متوجه مفهوم عمقى كتاب شدند خوشحال بودند. كودكان بعد از خواندن كتاب متوجه روز جهانى معلولين شدند. در پايان هم چرخ‌هاى ويلچر را كه در ابتدا هم ديده بودند به يكديگر نشان دادند. فعاليت پس از بلندخوانى هم معرفى يك سرى از وسايل توانبخشى بود كه كودكان با آنها آشنا شوند. در حالى كه بسيارى از كودكان از معلوليت‌ها و حتى وسايلشان اطلاعات خوبى داشتند. در اخر هم با ون سيار و بچه‌ها عكس يادگارى گرفتيم و مدير مدرسه به كودكان قول داد يك روز براى بازديد به انجمن و كتابخانه باران بيايند.

مربی: سپيده فدائى

محل اجرا: روستای علی‌آباد، شهر قروه، استان کردستان

 بیشتر بخوانید: