بلندخوانی به‌ همراه ساخت شخصیت‌های موجود در کتاب همه آن‌ها یک گربه دیدند.

تا حالا فکرش را کرده‌ای که ماهی از توی تنگ آب، گربه را چه شکلی می‌بیند؟ یا پرنده از آن بالا توی آسمان؟ هرکسی گربه‌ی همسایه را به یک‌شکل می‌بیند، ولی گربه همان گربه است! دید ما باهم فرق دارد.

این کتاب به کودکان یاد می‌دهد هر چیزی از دید هر کس فرق می‌کند و راجع به یک موضوع نظرات مختلفی وجود دارد.

با همکاری اعضای کتابخانه

مربی: علی پاکروان

محل اجرا: کتابخانه رسول اکرم دوربنی، روستای دوربنی، شهرستان قشم، استان هرمزگان

بیشتر بخوانید: