وقتی چیستان‌ها را می‌خواندم رسیدم به حرف (دال) و چیستان دوچرخه بعد از خواندن، بچه‌ها سریع جواب دادند!

بعدش شروع کردند که خاله من دوچرخه دارم و تعریف کردند از اینکه عصرها دوچرخه‌سواری می‌کنند. از رنگ و مدل دوچرخه‌هایشان با شور و شوق گفتند و وقتی دیدم خیلی علاقه‌مند هستند، گفتم: که دوچرخه‌هایشان را بیاورند تا هم مسابقه بدهیم و هم به کودکانی که دوچرخه ندارند قرض بدهند تا بازی کنند.

مربی: مژده پلاشی

محل اجرا: باغ ستاره‌ها، روستای هوکرد، شهرستان جیرفت، استان کرمان

بیشتر بخوانید: