آموزش واک‌ها همراه با نمایش حرکات و شعر و نقاشی

بلندخوانی داستان‌گوی‌های بلورین واکنش نشان دادن بچه‌ها به نفس کشیدن ماهی‌ها زیرآب

مربی: خانم امرا

محل اجرا: روستای مرادآباد سراوان- سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: