«پاندورا تک و تنها در سرزمین اسقاطی‌ها زندگی می‌کرد. او از چیزهایی که مردم دور می‌ریختند، خانه‌ی قشنگی برای خودش ساخته بود. ولی هیچ‌وقت هیچ‌کس به دیدنش نمی‌آمد…»


کودکان دبستان‌ آل‌احمد منطقه شوش تهران با ساخت کاردستی و وسایل دورریختنی پس از بلندخوانی کتاب «پاندورا و پرنده» مفهوم بازیافت را به طور غیرمستقیم آموختند. این دبستان یکی از مراکزی است که در آن کودکان بازماندهازتحصیل، که اغلب کودکان همشهریان مهاجر افغان‌تبار هستند، درچارچوب برنامه «با من بخوان» از راه ادبیات به یادگیری سواد و بهبود مهارت‌ها مشغولند.

با پیوند فعالیت‌های محیط زیستی و بلندخوانی می‌توان به طور غیرمستقیم کودکان را به اهمیت حفظ محیط زیست آگاه کرد.

تهران – شوش – دبستان آل‌احمد