امروز کتابخانه نوبت صبح باز بود و تعداد زیادی از کودکان به همراه تعدادی از مادران در کتابخانه حضور داشتند.

من از قبل این کتاب را برای بلندخوانی در نظر گرفته بودم و آن را بارها خوانده بودم.

متن و مطالب کتاب حالت‌های مختلف انسان‌ها و احساساتشان در موقعیت‌های مختلف را بازگو می‌کند و هرکدام از بچه‌ها با توجه به نوع احساسی (ناراحت، خوشحال، خجالتی، عصبانی و…) که در کتاب بحثش پیش می‌آمد خاطراتی را تعریف می‌کردند و این کتاب خیلی برای بچه‌ها جالب و هیجان‌انگیز بود طوری که بعد از بلندخوانی نیز خاطرات بچه‌ها تمامی نداشت.

برای فعالیت پس از بلندخوانی کاغذهای رنگی را در اختیار بچه‌ها گذاشتم و با کمک خود آن‌ها حالت و احساس مختلف را کشیدیم و به‌صورت ساعت دایره‌وار درآوردیم و به‌صورت بازی از بچه‌ها می‌خواستم که عقربه روی هرکدام می‌رود بگویند آن احساس چیست و آن حالت را دربیاورند و با این روش این حالت‌ها را در ذهنشان ماندگار کردم.

امروز مادر یکی از بچه‌ها به همراه پسرش به کتابخانه آمده بود و برای او کتاب عمو نوروز را بلندخوانی کرد.

مربیان: فریبا زارعی و هدی خاطری

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان ریجاب، شهرستان دالاهو، استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید: