به‌جز کتاب لولوپی و فارسی نخودی که کتاب تدریس ما است. این اولین کتاب داستان بود که امروز بلندخوانی شد.

بچه‌ها آن‌چنان محو تماشای تصاویر کتاب و گوش دادن به ماجرای داستان بودند که خودم از این حالتشان تعجب کردم و باعث شد ک وسط خواندن داستان خودم یک‌لحظه سکوت  کنم و به بچه‌ها نگاه کنم که چقدر مشتاق هستند تا بفهمند که بقیه داستان چی می‌شود.

بعد از اتمام بلندخوانی از بچه‌ها خواسته شد فعالیت‌های پس از بلندخوانی کتاب را انجام دهند.

مربی: سمیه سلیمانی

محل اجرا: جهادآباد کودکان بازمانده از تحصیل، سراوان

بیشتر بخوانید: