مهر ماه امسال مربیان موسسه توانمندسازی مهر و ماه به مناسبت روز جهانی کودک و روز محیط زیست کتاب کامی‌شی‌بای «به‌به‌لیمو و کاکلی» را برای کودکان اجرا کردند و فعالیت‌هایی در پیوند با آن ترتیب دادند تا هر چه بیش‌تر توجه کودکان را به اهمیت حفظ محیط زیست جلب کنند.


«به‌به‌لیمو و کاکلی» روایت منظومی است که درباره‌ی آلودگی‌ محیط‌زیست و پیامد آن یعنی نابودی ساکنان زمین هشدار می‌دهد.

این روزها که نفس تهران و دیگر شهرهای دیگر ایران به علت آلودگی هوا بار دیگر به شماره افتاده است، می‌توان همزمان با روز جهانی کامی‌شی‌بای کودکان را با زبان داستان و بازی با اهمیت هوای پاک آشنا کرد.

گزارش این تجربه را در کتابک بخوانید:
https://ketabak.org/859wk

محل اجرا: تهران، فرحزاد، مرکز توانمندسازی مهر و ماه