بعد از بلندخوانی داستان کاکاکلاغه بچه‌ها مشتاق شدند بفهمند دندان‌های آن‌ها را هم کرم خورده است یا نه.
با هماهنگی‌های قبلی، دندان‌پزشک روستا آمد و دندان‌های دانش آموزان را معاینه کرد.
بچه‌ها بعد از شنیدن داستان و معاینات دندان‌هایشان در سالم نگه داشتن دندان‌هایشان حساسیت نشان می‌دادند و تصمیم گرفته بودند بیشتر مراقب دندان‌هایشان باشند.

کتابدار: سمانه وزیری، امام خمینی(ره) نور آباد ، کهنوج، جیرفت، کرمان

 بیشتر بخوانید: