بسته‌ی الفباورزی را با دانش‌آموزان کار کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی از آن‌ها خواسته شد نمایش کتاب را اجرا کنند.

مربی: فاطمه فضلی

محل اجرا: مهد شکوفه‌های امید، بهشهر، مازندران

      بیشتر بخوانید: