شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۴روزی بسیار جالبی برای بنده و دانش‌آموزانم پایه‌ی ششم بود. چون  بچه‌ها تصمیم گرفته بودند مطالبی که در طول سال در مورد بلندخوانی یاد گرفته‌اند برای همکلاسی‌هایشان اجرا کنند که خوشبختانه تمام موارد مربوط را با خواندن داستان برای  بچه‌ها رعایت کردند.

جریان جالبی که در طول مسیر برای ما اتفاق افتاد. این بود که بچه‌ها با دیدن فرد کهن‌سال روستا خیلی خوشحال شدند و احترام  ویژه‌ای برایش گذاشتند و من نیز از حرکت  بچه‌ها خیلی خوشحال شدم  و آن مرد بزرگ از گذشته و تجربیاتی که داشت، برای ما تعریف کرد. که خیلی مفید بود.

در پایان همراه بچه‌ها برای توت خوری رفتیم که خیلی خوش گذشت.

مربی: احمد سارانی

محل اجرا:  دبستان شهید غلام رضابامری دهنو، شهرستان هیرمند، زابل، سیستان و بلوچستان