کتابخانه برای کودکان و آموزگاران دبستان هفت‌تیر ۱ ایرانشهر مکانی برای خواندن، گفت‌وگو و یادگیری مهارت‌ها و ارزش‌های زندگی است.

«دانش‌آموزی دارم که فلج عضلانی است و در ایستادن تعادل ندارد. یک روز در زنگ ورزش، وقتی دست در دست بچه‌های دیگر درحال بازی بود، ناگهان تعادل خود را از دست داد و افتاد و بچه‌ها شروع به خندیدن کردند… پس از دیدن این رفتار بچه‌ها تصمیم گرفتم که کتاب المر را برای‌شان بلندخوانی کنم. پس از بلندخوانی با کودکان در مورد المر، احساس‌اش و رفتار دیگر فیل‌ها گفت‌وگو کردیم. ناگهان آن دانش‌‌آموز گفت: «خانم منم مثل المر هستم و نمیتونم با دوستام بازی کنم…» درآن لحظه چند تن از کودکان رفتند و با مهربانی کنار او نشستند. من خوشحال از این تاثیرغیرمستقیم کتاب بر کودکان، از آن‌ها خواستم که امشب داستان المر و آن‌چه‌ را آموخته‌اند برای خانواده‌شان تعریف کنند…»

سیستان و بلوچستان – ایرانشهر
کتابخانه‌_کودک‌محور دبستان هفت تیر ۱
پشتیبان: عمران_آذرستان
آموزش ارزش‌های زندگی