برنامه‌ی «با من بخوان» می‌کوشد نوجوانان داوطلب را تشویق کند تا بخشی از مسئولیت‌های کتابخانه‌ را برعهده بگیرند. مشارکت کودکان و نوجوانان در اداره‌ی امور کتابخانه‌ای که متعلق به خودشان است، فرصت تصمیم‌گیری و استقلال را برای‌شان فراهم و مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های اجتماعی آنان را تقویت می‌کند. تجربه نشان داده که کودکان و نوجوانانی که خود لذت خواندن و شرکت در نشست‌های بلندخوانی را چشیده‌اند بهترین ترویج‌گران خواندن هستند.

مختار یکی از نوجوانان عضو کتابخانه کودک‌محور شهر جوانرود است. او از شهریور ماه ۹۸ داوطلب شده تا کتابداران کتابخانه را به عنوان «همیار» همراهی کند.

مختار به خوبی کارها و فعالیت‌هایی را که در کتابخانه انجام می‌شود دنبال می‌کند. بادقت شیوه‌ی کار و رفتار کتابدارها را زیر نظر می‌گیرد. بلندخوانی را تمرین می‌کند و سعی می‌کند بتواند بهتر از قبل با کودکان گروه‌های سنی مختلف ارتباط بگیرد. درست مانند یک کتابدار!

درباره‌ی تجربه‌ مختار و انگیزه‌هایش در کتابک بیش‌تر بخوانید:
https://ketabak.org/js531
‌با من بخوان در کرمانشاه- جوانرود
پشتیبان: انجمن یاران دانش و مهر